NPK ĐẦU TRÂU 15-15-15

Vì sao lựa chọn nhà phân phối Thuỷ Ngân?

Uy tín

Chất lượng

Chính trực

Đổi mới

Trách nhiệm

Điện thoại bàn: 02163-711019
Hotline:  0973333596 ( 24/7 ) 
Fax:  02163-711018
Mời hợp tác  Đại Lý Phân Phối

Thành phần định lượng:

– Đạm tổng số (Nts): 15%;

– Lân hữu hiệu (P2O5hh): 15%;

– Kali hữu hiệu (K2Ohh): 15%;

– Độ ẩm: ≤2,5%

Cách dùng:

– Cây ăn trái giai đoạn kinh doanh (bón thúc ra hoa và nuôi trái): 1-3 kg/cây/lần.

– Cây công nghiệp (bón thúc ra hoa và nuôi trái): 300-500 kg/ha/lần.

– Thanh long (bón thúc ra hoa và nuôi trái): 0,3-0,5 kg/trụ/lần.

* Chú ý: lượng bón có thể thay đổi tuỳ theo loại đất, loại cây và tình hình sinh trưởng của cây trồng.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “NPK ĐẦU TRÂU 15-15-15”